دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی اباجیر
مشاهده (اباجیر) در کمانک، معنی و ترجمه اباجیر در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (اباجیر) کلمه و عبارات مشابه اباجیر چیست
لغت نامه ها
[ اَ ] (ع اِ) ج ِ بُجْر. رجوع به اباجر شود.

معنی ( اباجیر ) در لغت نامه دهخدا