دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ابسس
مشاهده (ابسس) در کمانک، معنی و ترجمه ابسس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ابسس) کلمه و عبارات مشابه ابسس چیست
لغت نامه ها
1. [ اَ س ُ ] (اِخ ) نام شهری نزدیک اَبُلستین از نواحی روم، و گویند اصحاب کهف و رقیم بدانجا باشند. (یاقوت حموی ). و آثار غریبی به ویرانه های این شهر است . (تاج العروس ). و ظاهراً مراد شهر اِفزوس در آسیةالصغری باشد که معبد دیان ربةالنوع جنگلها یکی از عجایب سبعه ٔ جهان در آن بود و اِزُسترات آنرا بسوخت و اطلال و شکسته های آن برجایست .

معنی ( ابسس ) در لغت نامه دهخدا