دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ابن ابی الاحوص
مشاهده (ابن ابی الاحوص) در کمانک، معنی و ترجمه ابن ابی الاحوص در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ابن ابی الاحوص) کلمه و عبارات مشابه ابن ابی الاحوص چیست
لغت نامه ها
1. [ اِن ُ اَ بل ْ اَ وَ ] (اِخ ) قاضی ابوعلی حسین بن عبدالعزیزبن محمد قرشی اندلسی (603- 700 هَ .ق .). از دانشمندان بزرگ اسلام . در شهر بلنسیه متولد شد و در غرناطه میزیست و در همان شهر درگذشت . کتب ذیل او راست : کتاب برنامج . شرح مستصفی . شرح جمل . مسلسلات و غیرها.

معنی ( ابن ابی الاحوص ) در لغت نامه دهخدا