دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ابن ابی الحبیر
مشاهده (ابن ابی الحبیر) در کمانک، معنی و ترجمه ابن ابی الحبیر در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ابن ابی الحبیر) کلمه و عبارات مشابه ابن ابی الحبیر چیست
لغت نامه ها
1. [ اِن ُ اَ بل ْ ح ُ ب َ ] (اِخ ) مُطرّف . نام محدثی است .

معنی ( ابن ابی الحبیر ) در لغت نامه دهخدا