دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ابن علاف
مشاهده (ابن علاف) در کمانک، معنی و ترجمه ابن علاف در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ابن علاف) کلمه و عبارات مشابه ابن علاف چیست
لغت نامه ها
1. [ اِ ن ُ ع َل ْ لا ] (اِخ ) ابوبکر حسن بن علی نهروانی شاعر. یکی از ندمای معتضد خلیفه ٔ عباسی . وفات به سال 318 هَ .ق . و او را اشعار رائقه است، ازجمله قصیده ای است در رثاء گربه ٔ خویش که کبوتران همسایه را خورده و همسایه او را بقصاص بکشته است . گویند در این مرثیه از گربه و قتل او به ابن معتز و کشته شدن او کنایت کرده است و از آن قصیده است :
یا هِرﱡ فارقتنا و لم تَعُد
و کنت عندی بمنزل الولد
فکیف ننفک ّ عن هواک و قد
کنت لنا عدة من العدد
تطرد عنا الأذی ̍ و تحرسنا
فی الغیب من حیة و من جرد [ کذا ].

معنی ( ابن علاف ) در لغت نامه دهخدا