دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ارتری
مشاهده (ارتری) در کمانک، معنی و ترجمه ارتری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ارتری) کلمه و عبارات مشابه ارتری چیست
لغت نامه ها
1. [ اِ رِت ْ ] (اِخ ) اِراطریاس . شهری به اُبه که ایرانیان در نخستین جنگ با یونان (جنگهای مادی ) آنرا ویران کردند (490 ق . م .). و رجوع به ایران باستان ص 658 و 668 و 670 و 678 و 680 و 682 و 790 و1649 و 2658 شود. و آن موطن مُنادموس فیلسوف است . و رجوع به قاموس الاعلام ترکی (ارتریا) و اراثرس شود.

معنی ( ارتری ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
سزاوارترین مردم به ابراهیم، آنها هستند که از او پیروی کردند، و (در زمان و عصر او، به مکتب او وفادار بودند؛ همچنین) این پیامبر و کسانی که (به او) ایمان آورده‌اند (از همه سزاوارترند)؛ و خداوند، ولیّ و سرپرست مؤمنان است. ,
این قرآن، به راهی که استوارترین راه‌هاست، هدایت می‌کند؛ و به مؤمنانی که اعمال صالح انجام می‌دهند، بشارت می‌دهد که برای آنها پاداش بزرگی است. ,
بگو: «آیا به شما خبر دهیم که زیانکارترین (مردم) در کارها، چه کسانی هستند؟ ,
آنها می‌خواستند ابراهیم را با این نقشه نابود کنند؛ ولی ما آنها را زیانکارترین مردم قرار دادیم! ,
آنان کسانی هستند که عذاب بد (و دردناک) برای آنهاست؛ و آنها در آخرت، زیانکارترین مردمند! ,
پیوسته بود خوارترین چیزی دینار ,
بزرگوارترین مهتر و مهین سالار ,
آنکه برتر ملکی خوارترین بنده ش را ,
نزدیک تو بیقدرتر و خوارترین چیز ,