دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ارتقاب
مشاهده (ارتقاب) در کمانک، معنی و ترجمه ارتقاب در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ارتقاب) کلمه و عبارات مشابه ارتقاب چیست
لغت نامه ها
1. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) چشم داشتن . (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ) (صراح ) (منتهی الارب ). چشم داشتن چیزی یا کسی را. انتظار. ترقب . (صراح ).
بالا برآمدن .
دیدبانی کردن . (منتهی الارب ).

معنی ( ارتقاب ) در لغت نامه دهخدا