دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ارتیق
مشاهده (ارتیق) در کمانک، معنی و ترجمه ارتیق در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ارتیق) کلمه و عبارات مشابه ارتیق چیست
لغت نامه ها
1. [ اُ ] (اِخ ) یاقوت گوید: بضم و چنانکه از افواه اهل حلب شنیدم بفتح و آن کوره ایست از اعمال حلب در جهت قبلة. (معجم البلدان ).
2. [ ] (اِخ ) موضعی است درجنوب ایستگاه بابادورمز، در مسیر راه آهن عشق آباد.

معنی ( ارتیق ) در لغت نامه دهخدا