دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی اردوگاه
مشاهده (اردوگاه) در کمانک، معنی و ترجمه اردوگاه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (اردوگاه) کلمه و عبارات مشابه اردوگاه چیست
لغت نامه ها
[ اُ ] (اِ مرکب ) محل اردو. مُعسکر.

معنی ( اردوگاه ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
و (به یاد آور) زمانی را که صبحگاهان، از میان خانواده خود، جهت انتخاب اردوگاه جنگ برای مؤمنان، بیرون رفتی! و خداوند، شنوا و داناست (گفتگوهای مختلفی را که درباره طرح جنگ گفته می‌شد، می‌شنید؛ و اندیشه‌هایی را که بعضی در سر می‌پروراندند، می‌دانست). ,
اندر اردوگاه پیرامون شوشی نیمشب ,