دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی اریتری
مشاهده (اریتری) در کمانک، معنی و ترجمه اریتری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (اریتری) کلمه و عبارات مشابه اریتری چیست
لغت نامه ها
1. [ اِ ] (اِخ ) قریه ای است در ولایت آیدین، در قضای چشمه از سنجاق ازمیر در میان خلیج ((قلازومن )) مقابل جزیره ٔ ساقز. این قریه در ازمنه ٔ سالفه بنام ((اریتره )) از طرف اقریطشیان تأسیس شده و قصبه ٔ بزرگی بوده ((روفیله )) کاهنه ٔ معروفه از اینجا ظهور کرده است . (قاموس الاعلام ترکی ).

معنی ( اریتری ) در لغت نامه دهخدا