دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی اریستفان
مشاهده (اریستفان) در کمانک، معنی و ترجمه اریستفان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (اریستفان) کلمه و عبارات مشابه اریستفان چیست
لغت نامه ها
1. [ اَ ت ُ ] (اِخ ) آریستفان . معروفترین شاعر فکاهی اَتن . مولد او در حدود 450 ق . م . و متوفی به سال 388 ق . م . وی یازده کمدی دارد که بسبک کمدی های قدیم تحریر شده و حاوی افکار اشرافی و مباحث سیاسی و ادبی است . در کمدی ((ابرها))، سقراط را مورد انتقاد قرار داده است و برخی معتقدند که در محکوم کردن سقراط نیز وی دست داشته است . کمدی های دیگر او نیز از اینقرار است، اکارنیان، صلح، زنبوران، لیزیستراتا، فرسان، پرندگان، غوکان، مجمع زنان، ترمفری، پلوتوس . وی دارای قریحه و ذوق شگفت انگیز بود. در آثار خود هزل خشونت آمیز را با شعر نغز درآمیخته است .

معنی ( اریستفان ) در لغت نامه دهخدا