دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ازحاف
مشاهده (ازحاف) در کمانک، معنی و ترجمه ازحاف در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ازحاف) کلمه و عبارات مشابه ازحاف چیست
لغت نامه ها
1. [ اِ ] (ع مص ) بنهایت مطلوب خود رسیدن . (منتهی الارب ).
مانده شدن چهارپای . ماندن در رفتن . (تاج المصادر بیهقی ). ازحاف بعیر؛ مانده شدن شتر. (از منتهی الارب ).
صاحب شتر مانده ٔ سَپَل کشان شدن . (منتهی الارب ). ازحاک . (تاج المصادر بیهقی ).
اَزْحَف َ لنا بنوفلان ؛ زَحف [ لشکر رونده بسوی دشمن و جهاد ] گردیدند برای ما. (منتهی الارب ).
مانده کردن . (آنندراج ).

معنی ( ازحاف ) در لغت نامه دهخدا