دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ازدلام
مشاهده (ازدلام) در کمانک، معنی و ترجمه ازدلام در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ازدلام) کلمه و عبارات مشابه ازدلام چیست
لغت نامه ها
1. [ اِ د ] (ع مص ) ازدلام انف ؛ از بیخ بریدن بینی .
ازدلام رأس ؛ بریدن سر. (از منتهی الارب ).

معنی ( ازدلام ) در لغت نامه دهخدا