دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی استنقاه
مشاهده (استنقاه) در کمانک، معنی و ترجمه استنقاه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (استنقاه) کلمه و عبارات مشابه استنقاه چیست
لغت نامه ها
1. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) فهمیدن کلام را.
فهمیدن خواستن .
پرسیدن . (منتهی الارب ).

معنی ( استنقاه ) در لغت نامه دهخدا