دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی اصعاط
مشاهده (اصعاط) در کمانک، معنی و ترجمه اصعاط در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (اصعاط) کلمه و عبارات مشابه اصعاط چیست
لغت نامه ها
1. [ اِ ] (ع مص ) دارو به بینی ریختن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). لغتی است در اسعاط. رجوع به اسعاط شود. (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد).

معنی ( اصعاط ) در لغت نامه دهخدا