دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی اظافر
مشاهده (اظافر) در کمانک، معنی و ترجمه اظافر در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (اظافر) کلمه و عبارات مشابه اظافر چیست
لغت نامه ها
1. [ اَ ف ِ ] (ع اِ) ج ِ اظفور. (اقرب الموارد). رجوع به اظفور شود: و یستحب تخلیل اللحیة و تقلیم الاظافر. (یادداشت مؤلف ).

معنی ( اظافر ) در لغت نامه دهخدا