دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی اظافیر
مشاهده (اظافیر) در کمانک، معنی و ترجمه اظافیر در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (اظافیر) کلمه و عبارات مشابه اظافیر چیست
لغت نامه ها
1. [ اَ ] (ع اِ) جج ِ ظُفر و ظُفُر. (متن اللغة). ج ِ ظُفر و ظُفُر و ظِفر شذوذاً، بمعنی ناخن . (آنندراج ).ناخنها. ج ِ ظفر و اظفور.(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب ). رجوع به ظُفر و ظُفُر و ظِفر و اظفار و اظفور شود.

معنی ( اظافیر ) در لغت نامه دهخدا