دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی اظفیر
مشاهده (اظفیر) در کمانک، معنی و ترجمه اظفیر در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (اظفیر) کلمه و عبارات مشابه اظفیر چیست
لغت نامه ها
[ ] (اِخ ) رجوع به اطفیر شود.

معنی ( اظفیر ) در لغت نامه دهخدا