دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی امحاک
مشاهده (امحاک) در کمانک، معنی و ترجمه امحاک در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (امحاک) کلمه و عبارات مشابه امحاک چیست
لغت نامه ها
1. [ اِ ] (ع مص ) خشمناک شدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (از اقرب الموارد).

معنی ( امحاک ) در لغت نامه دهخدا