دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی انعصاب
مشاهده (انعصاب) در کمانک، معنی و ترجمه انعصاب در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (انعصاب) کلمه و عبارات مشابه انعصاب چیست
لغت نامه ها
1. [ اِ ع ِ ] (ع مص ) سخت شدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). اشتداد. (از اقرب الموارد).

معنی ( انعصاب ) در لغت نامه دهخدا