دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی اوش و بوش
مشاهده (اوش و بوش) در کمانک، معنی و ترجمه اوش و بوش در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (اوش و بوش) کلمه و عبارات مشابه اوش و بوش چیست
لغت نامه ها
1. [ اَ ش ُ ب َ ] (اِ مرکب، از اتباع ) تبختر و خودنمایی و خودآرایی و کر و فر، و بوش در این لغت از اتباع است . (آنندراج ) (هفت قلزم ) (ناظم الاطباء) (برهان قاطع).

معنی ( اوش و بوش ) در لغت نامه دهخدا