دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی اگوستا
مشاهده (اگوستا) در کمانک، معنی و ترجمه اگوستا در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (اگوستا) کلمه و عبارات مشابه اگوستا چیست
لغت نامه ها
1. [ اُ ] (اِخ ) بندری در صقلیه (سیسیل ) دارای 23000 تن سکنه . (از فرهنگ فارسی معین ).
2. [ اُ ] (اِخ ) شهری در ایالات متحده ٔ آمریکا (جیورجیا)، دارای 71000 تن سکنه . (از فرهنگ فارسی معین ).

معنی ( اگوستا ) در لغت نامه دهخدا