دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی اگوستن
مشاهده (اگوستن) در کمانک، معنی و ترجمه اگوستن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (اگوستن) کلمه و عبارات مشابه اگوستن چیست
لغت نامه ها
1. [ اُ ت َ ] (اِخ ) اگوستن سن . (قدیس )کشیش هیپون (نزدیک شهر بن ) پسر سنت مونیک (354 - 430 م .). پس از دوران جوانی پرحادثه، وی بوسیله ٔ مواعظ سنت آمبروآز هدایت شد و مشهورترین آبای کلیسای لاتینی گردید. آثار عمده ٔ اوعبارتند از «شهر خدا» و «اعترافات » . وی حکیم الهی، فیلسوف، و عالم اخلاقی بود و می کوشید که نحله ٔ افلاطونی را با معتقدات مسیحی و عقل را با ایمان موافق سازد. ذکران وی 28 ماه اوت است . (فرهنگ فارسی معین ).

معنی ( اگوستن ) در لغت نامه دهخدا