دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی اگوستین
مشاهده (اگوستین) در کمانک، معنی و ترجمه اگوستین در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (اگوستین) کلمه و عبارات مشابه اگوستین چیست
لغت نامه ها
1. [ اُ ] (اِخ ) سن (قدیس ) اوستین . روحانی مسیحی انگلستان . وی مقرروحانیت کنتربوری را ایجاد کرد (وفات حدود 605 م .) ذکران وی 28 ماه مه است . (از فرهنگ فارسی معین ). او خطیب ناموری بود و خطابه های شیوایی از او بازپس مانده است . (از یادداشت مؤلف ). برای آگاهی به خطابه های وی رجوع به آیین سخنوری تألیف محمدعلی فروغی شود.

معنی ( اگوستین ) در لغت نامه دهخدا