دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ایتمان
مشاهده (ایتمان) در کمانک، معنی و ترجمه ایتمان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ایتمان) کلمه و عبارات مشابه ایتمان چیست
لغت نامه ها
1. [ ت ِ ] (ع مص ) ائتمان . اعتماد کردن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). امین داشتن . (المصادر زوزنی ).
به بیم و ترس گردانیدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).
مشورت کردن . (ترجمان القرآن ترتیب عادل بن علی ص 24).

معنی ( ایتمان ) در لغت نامه دهخدا