دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بابری
مشاهده (بابری) در کمانک، معنی و ترجمه بابری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بابری) کلمه و عبارات مشابه بابری چیست
لغت نامه ها
1. [ ب ِ ] (ص نسبی ) منسوب به بابر. رجوع به همین نام شود.
(اِخ ) سلسله ای از سلاطین مغول هندی . مؤسس آن ظهیرالدین بابر است . رجوع به بابر (ظهیرالدین ) شود.

2. [ ب ِ ] (اِ) به هندی ریحانست . (فهرست مخزن الادویه ).
قسمی خربزه .

معنی ( بابری ) در لغت نامه دهخدا