دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بابسر
مشاهده (بابسر) در کمانک، معنی و ترجمه بابسر در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بابسر) کلمه و عبارات مشابه بابسر چیست
لغت نامه ها
1. [ ب َ س َ ] (اِ) برگ سناء مکی . (الفاظ الادویة چ کانپور 1332 هَ . ق .).

معنی ( بابسر ) در لغت نامه دهخدا