دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی باب کیل
مشاهده (باب کیل) در کمانک، معنی و ترجمه باب کیل در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (باب کیل) کلمه و عبارات مشابه باب کیل چیست
لغت نامه ها
1. (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان بهرآسمان بخش ساردوئیه ٔ شهرستان جیرفت در 36هزارگزی جنوب ساردوئیه، 13هزارگزی خاور راه مالرو بافت - ساردوئیه . دارای 5 تن سکنه . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).

معنی ( باب کیل ) در لغت نامه دهخدا