دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی باتری
مشاهده (باتری) در کمانک، معنی و ترجمه باتری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (باتری) کلمه و عبارات مشابه باتری چیست
لغت نامه ها
[ ] (اِخ ) نام ناحیتی از خوار ورامین .

معنی ( باتری ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
دختران‌ اورشلیم‌: ای‌ زیباترین‌ زنان‌، محبوب‌ تو از سایر محبوبان‌ چه‌ برتری‌ دارد و محبوب‌ تو را بر سایر محبوبان‌ چه‌ فضیلت‌ است‌ که‌ ما را چنین‌ قسم‌ می‌دهی‌؟ ,
دختران‌ اورشلیم‌: محبوب‌ تو کجا رفته‌ است‌ ای‌ زیباترین‌زنان‌؟ محبوب‌ تو کجا توجّه‌ نموده‌ است‌ تا او را با تو بطلبیم‌؟ ,
و گفتم‌ که‌ من‌ تو را چگونه‌ در میان‌ پسران‌ قرار دهم‌ و زمین‌ مرغوب‌ و میراث‌ زیباترین‌ امّت‌ها را به‌ تو دهم‌؟ پس‌ گفتم‌ که‌ مرا پدر خواهی‌ خواند و از من‌ دیگر مرتدّ نخواهی‌ شد. ,
این در حالی است که بهشتیان بر تختهایی تکیه زده‌اند که با بهترین و زیباترین پارچه‌های سبزرنگ پوشانده شده است. ,
تو چون از پری زبباتری ,