دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی باحری
مشاهده (باحری) در کمانک، معنی و ترجمه باحری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (باحری) کلمه و عبارات مشابه باحری چیست
لغت نامه ها
1. [ ح ِ ری ی ] (ع اِ) خون خالص . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

معنی ( باحری ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
باحریفان خدا می نوش شو ,