دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بانکس لند
مشاهده (بانکس لند) در کمانک، معنی و ترجمه بانکس لند در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بانکس لند) کلمه و عبارات مشابه بانکس لند چیست
لغت نامه ها
1. [ ل َ ] (اِخ ) نام جزیره ٔ پهناوری است در دریای منجمد شمالی که بوسیله ٔ بغازی بنام بانکس از جزیره ٔ ملویل جدا میشود و بغاز پرنس دوگال، این جزیره را از جزیره ٔپرنس آلبرت جدا میکند. این جزیره بین 70 درجه و 10 دقیقه و 74 درجه و 27 دقیقه ٔ عرض شمالی و 116 درجه و25 دقیقه و 127 درجه و 30 دقیقه ٔ طول غربی قرار گرفته است . جزیره ٔ مزبور در سال 1820 م . کشف شد. اکثر اوقات سرزمین آن از برف مستور میباشد. و نیز رجوع به قاموس الاعلام ترکی در ذیل بانقس شود.
نام بغازی و تنگه ایست میان بانکس لند و جزیره ٔ ملویل .

معنی ( بانکس لند ) در لغت نامه دهخدا