دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بجریه
مشاهده (بجریه) در کمانک، معنی و ترجمه بجریه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بجریه) کلمه و عبارات مشابه بجریه چیست
لغت نامه ها
1. [ ب ُ ری ی َ ] (ع اِ) بلا. سختی . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). داهیه . (از اقرب الموارد).

معنی ( بجریه ) در لغت نامه دهخدا