دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بخدن
مشاهده (بخدن) در کمانک، معنی و ترجمه بخدن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بخدن) کلمه و عبارات مشابه بخدن چیست
لغت نامه ها
1. [ ب َ دَ ] (ع ص، اِ) دختر نرم ونازک بدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).

معنی ( بخدن ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
نره شیری بخدنگی اشکار ,