دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی برتری
مشاهده (برتری) در کمانک، معنی و ترجمه برتری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (برتری) کلمه و عبارات مشابه برتری چیست
لغت نامه ها
1. [ ب َ ت َ ] (حامص مرکب ) فضل . علاء. (دستوراللغة). علو. اعتلا. تفوق . رجحان . مزیت . بالاتری . اعلائی . ارفعی . رفعت . (یادداشت مؤلف ). بزرگی . فزونی :
جز برتری نجویی گویی که آتشی
جز راستی نیابی گوئی ترازویی .
رودکی .
وگر باز گرددسوی شهریار
ترا برتری باشد از روزگار.
فردوسی .
سپاس از خداوند خورشید و ماه
که او داد بر برتری دستگاه .
فردوسی .
چو درویش نادان کند برتری
بدیوانگی ماند این داوری .
فردوسی .
بزرگی که فرجام آن تیرگی است
بدان برتری بربباید گریست .
فردوسی .
در برتری راه اهریمن است
که مرد پرستنده را دشمن است .
فردوسی .
ببر از همه گوی پیغمبری
که با او کسی را نبد برتری .
اسدی .
برپایه ٔ علمی برآی خوش خوش
برخیره مکن برتری تمنا.
ناصرخسرو.
نه ریبی بجز حکمتش مردمی را
نه عیبی بجز همتش برتری را.
ناصرخسرو.
فزونت رنج رسد چون به برتری کوشی
که مانده تر شوی آنگه که بر شوی بفراز.
مسعودسعد.
برتری جستن ؛ جویای رجحان و تفوق شدن :
ز بیدانشی جسته ای برتری
تو بد گوهری و ز سگ کمتری .
فردوسی .
همه رای تو برتری جستن است
نهان تو چون رنگ اهریمن است .
فردوسی .
یک بیت شعر یاد کنم زانکه رودکی
گرچه ترا نگفت سزاوار آن تویی
جز برتری نجویی گویی که آتشی
جز راستی نجویی گویی ترازویی .
فرخی .
نجوید کسی بر کسی برتری
مگر از طریق هنرپروری .
نظامی .
آنکه با خود برابرش کردی
زود باشد که برتری جوید.
سعدی .
برتری دادن ؛ تفضیل . ترجیح .
برتری داشتن ؛ تفوق .
برتری کردن ؛ ترفع. (دهار). بیشی کردن . فزونی کردن :
تو زیشان مکن بیشی و برتری
که گر ز آهنی بی گمان بگذری .
فردوسی .
کبر. تکبر.

معنی ( برتری ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در دیالوگ ها و آوانگاری بین‌المللی
تعبد خود و شیفتگی نفس به شکلی جنون‌آسا دامنگیرشون می‌شه و بهشون احساس کمال و برتری می‌ده
tæʔæbbode xod væ ʃiftegiye næfs be ʃekli dʒonunʔɑsɑ dɑmængireʃun miʃe væ beheʃun ʔehsɑse kæmɑlo bærtæri mide
استفاده در متن
و یشْمَعْیای‌ جِبْعُونی‌ که‌ در میان‌ آن‌ سی‌ نفر شجاع‌ بود، و بر آن‌ سی‌ نفر برتری‌ داشت‌ و اِرْمیا و یحزیئیل‌ و یوحانان‌ و یوزابادِ جَدیراتی‌، ,
جوشان‌ مثل‌ آب‌، برتری‌ نخواهی‌ یافت‌، زیرا که‌ بر بستر پدر خود برآمدی‌. آنگاه‌ آن‌ را بی‌حرمت‌ساختی‌، به‌ بستر من‌ برآمد. ,
و داود به‌ میکال‌ گفت‌: «به‌ حضور خداوند بود که‌ مرا بر پدرت‌ و بر تمامی‌ خاندانش‌ برتری‌ داد تا مرا بر قوم‌ خداوند ، یعنی‌ بر اسرائیل‌ پیشوا سازد؛ از این‌ جهت‌ به‌ حضور خداوند بازی‌ کردم‌. ,
ای بنی اسرائیل! نعمت مرا، که به شما ارزانی داشتم، به یاد آورید! و(نیز به خاطر آورید) که من شما را بر جهانیان برتری بخشیدم! ,
زنان مطلقه، باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن (و پاک شدن) انتظار بکشند! [= عده نگه دارند] و اگر به خدا و روز رستاخیز، ایمان دارند، برای آنها حلال نیست که آنچه را خدا در رحمهایشان آفریده، کتمان کنند. و همسرانشان، برای بازگرداندن آنها (و از سرگرفتن زندگی زناشویی) در این مدت، (از دیگران) سزاوارترند؛ در صورتی که (براستی) خواهان اصلاح باشند. و برای آنان، همانند وظایفی که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته‌ای قرار داده شده؛ و مردان بر آنان برتری دارند؛ و خداوند توانا و حکیم است. ,
یقین کز هر دوعالم برتری تو ,
حقیقت برتری از هفت اخضر ,
ای گدایان که برتری جوید ,
جهان را برترین جایست زیر پایه تختش ,
چنان چون برترین برجست مرخورشید را جوزا ,
بیابد هر که اندیشد ز گنجش برترین قسمت ,
بزرگش مخوانید کان برتری ,
خداوند پیروزی و برتری ,
بگفتا که باشد تو را برتری ,
تو را از همه پایه برتری ,
خویش را کز هر چه گویم برتری ,