دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بررس
مشاهده (بررس) در کمانک، معنی و ترجمه بررس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بررس) کلمه و عبارات مشابه بررس چیست
لغت نامه ها
1. [ ب َرْ، رَ ] (نف مرکب )بازرس . مفتش . (یادداشت مؤلف ).
در اصطلاح اداری بر کسی اطلاق می کنند که نوشته ها و کتاب ها راغوررسی و مطالعه می کند و درباره ٔ آنها نظر می دهد.

معنی ( بررس ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
(ما این کتاب را با این امتیازات نازل کردیم) تا نگویید: «کتاب آسمانی تنها بر دو طایفه پیش از ما [= یهود و نصاری‌] نازل شده بود؛ و ما از بحث و بررسی آنها بی خبر بودیم»! ,
به بالای بررسته چون زاد سروی ,
چو سروی از کنار نیل بررست ,