دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی برغوز
مشاهده (برغوز) در کمانک، معنی و ترجمه برغوز در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (برغوز) کلمه و عبارات مشابه برغوز چیست
لغت نامه ها
1. [ ب ُ ] (ع اِ) بچه ٔ گاو کوهی وحشی یا وقتی که با مادر خود برفتار آید. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). و رجوع به برغز و برغاز شود.

معنی ( برغوز ) در لغت نامه دهخدا