دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بریکتو
مشاهده (بریکتو) در کمانک، معنی و ترجمه بریکتو در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بریکتو) کلمه و عبارات مشابه بریکتو چیست
لغت نامه ها
1. [ بْری / ب ِ ت ُ ] (اِخ ) اوگوست مارتن ژولین . (1873- 1930 م .) مستشرق بلژیکی . وی از سال 1900 م . به تدریس در دانشگاه لیژ پرداخت و مقارن زمان مرگش استاد زبان و تاریخ عبری، عربی، فارسی و ترکی در آن دانشگاه بود. او نشان شیر و خورشید از ایران و نشان ستاره از افغانستان داشت . او راست : داستانهای فارسی . نمایشنامه های ملکم خان . رستم و سهراب . ترجمه ٔ خسیس (از آخوندزاده ). ترجمه ٔ سلامان و ابسال و یوسف و زلیخای جامی . (از دایرة المعارف فارسی ).

معنی ( بریکتو ) در لغت نامه دهخدا