دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بسابس
مشاهده (بسابس) در کمانک، معنی و ترجمه بسابس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بسابس) کلمه و عبارات مشابه بسابس چیست
لغت نامه ها
1. [ ب َب ِ ] (ع اِ) ج ِ بَسبَس زمین بی آب و گیاه . (آنندراج ).
اباطیل ؛ والترهات البسابس علی الوصف، والترهات البسابس علی الاضافه . (از ناظم الاطباء).
کذب . (ذیل اقرب الموارد. از تاج العروس ).

معنی ( بسابس ) در لغت نامه دهخدا