دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بطرخ
مشاهده (بطرخ) در کمانک، معنی و ترجمه بطرخ در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بطرخ) کلمه و عبارات مشابه بطرخ چیست
لغت نامه ها
1. [ ب َ رَ ] (معرب، اِ) بَطْرَخَه . ج، بَطارِخ از ایتالیایی بوترقه تخم ماهی نمک سود. (دزی ج 1 ص 94).

معنی ( بطرخ ) در لغت نامه دهخدا