دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بطرق
مشاهده (بطرق) در کمانک، معنی و ترجمه بطرق در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بطرق) کلمه و عبارات مشابه بطرق چیست
لغت نامه ها
1. [ ب َ رَ ] (معرب، اِ) بَطرَقَة. مقامی در نزد رومیها. (دزی ج 1 ص 94).
لایق و سزاوار چنین مقامی و امروزه در نزد مسلمانان شمال افریقا وجود دارد و نشانه ٔ آنها تاجی است بنام «تاج البطرقة». (دزی ج 1 ص 94). و رجوع به بطریق و بطرک شود.

معنی ( بطرق ) در لغت نامه دهخدا