دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بلابس
مشاهده (بلابس) در کمانک، معنی و ترجمه بلابس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بلابس) کلمه و عبارات مشابه بلابس چیست
لغت نامه ها
1. [ ب َ ب ِ ] (اِ) به سریانی بلبوس است . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ) (مخزن الادویه ). تره ٔ بیابانی که نوعی گیاه است . (از فرهنگ فارسی معین ).

معنی ( بلابس ) در لغت نامه دهخدا