دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بیدستور
مشاهده (بیدستور) در کمانک، معنی و ترجمه بیدستور در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بیدستور) کلمه و عبارات مشابه بیدستور چیست
لغت نامه ها
1. [ دَ ] (ص مرکب ) (از: بی + دستور) بیرخصت و بی اجازه . (ناظم الاطباء). مقابل بدستوری .
بدخلق و گستاخ .
بیقاعده وبدون پیشرو. (ناظم الاطباء). و رجوع به دستور شود.

معنی ( بیدستور ) در لغت نامه دهخدا