دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بیلاق
مشاهده (بیلاق) در کمانک، معنی و ترجمه بیلاق در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بیلاق) کلمه و عبارات مشابه بیلاق چیست
لغت نامه ها
1. (اِ) خانه ای سرد که جهت تابستان در زیر زمین کنند. (آنندراج ). جای سرد که در زیر زمین جهت تابستان کنند. (ناظم الاطباء). احتمال اینکه دگرگون شده ٔ ییلاق (منسوب به یای ترکی = تابستان بمعنی جای تابستانی ) باشد نیز هست .
گل .
شکوفه .
باغ .
تیری که پیکانش دوشاخه باشد. (ناظم الاطباء).

2. (اِخ ) دهی از دهستان رستاق بخش خمین کمره ٔ شهرستان محلات است و 282 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

معنی ( بیلاق ) در لغت نامه دهخدا