دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تابسه
مشاهده (تابسه) در کمانک، معنی و ترجمه تابسه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تابسه) کلمه و عبارات مشابه تابسه چیست
لغت نامه ها
1. [ ب َ س َ / س ِ ] (اِ) چراگاه پر آب و علف را گویند. (برهان ) (آنندراج ) (فرهنگ جهانگیری ) (انجمن آرا). چراگاه سبز و خرم، مرتع. رجوع به چراگاه شود.

معنی ( تابسه ) در لغت نامه دهخدا