دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تاتری
مشاهده (تاتری) در کمانک، معنی و ترجمه تاتری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تاتری) کلمه و عبارات مشابه تاتری چیست
لغت نامه ها
1. (اِ) یکی از انواع استخراج لعل را گویند وآن این است که بین سنگریزه ها و خاکهای حاصله از شکستگی کوهستانها را که بر اثر زلزله یا سیل بوجود می آید برای بدست آوردن لعل جستجو کنند. (الجماهر ص 83).

معنی ( تاتری ) در لغت نامه دهخدا