دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تاج التبریزی
مشاهده (تاج التبریزی) در کمانک، معنی و ترجمه تاج التبریزی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تاج التبریزی) کلمه و عبارات مشابه تاج التبریزی چیست
لغت نامه ها
1. [ جُت ْ ت َ ] (الَ ...) (اِخ ) وی از مشاهیر زمان خلیفه المستکفی باﷲبوده است . رجوع به تاریخ الخلفاء سیوطی ص 323 شود.

معنی ( تاج التبریزی ) در لغت نامه دهخدا