دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تاج الحلوانی
مشاهده (تاج الحلوانی) در کمانک، معنی و ترجمه تاج الحلوانی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تاج الحلوانی) کلمه و عبارات مشابه تاج الحلوانی چیست
لغت نامه ها
1. [ جُل ْ ح ُ ] (اِخ ) علی بن محمد مشهور به تاج الحلوانی . او راست . «دقایق الشعر» بفارسی بر شیوه ٔ حدایق السحر. (کشف الظنون چ 1 استانبول ج 1 ص 494).

معنی ( تاج الحلوانی ) در لغت نامه دهخدا