دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تاراج شدن
مشاهده (تاراج شدن) در کمانک، معنی و ترجمه تاراج شدن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تاراج شدن) کلمه و عبارات مشابه تاراج شدن چیست
لغت نامه ها
1. [ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) تاراج رفتن . به غارت رفتن . به چپو رفتن . به چپاول رفتن :
یک لحظه بود این یا شبی کز عمر ما تاراج شد
ما همچنان لب بر لبی برناگرفته کام را.
سعدی .
رجوع به تاراج رفتن و تاراج شود.

معنی ( تاراج شدن ) در لغت نامه دهخدا