دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تا شدن
مشاهده (تا شدن) در کمانک، معنی و ترجمه تا شدن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تا شدن) کلمه و عبارات مشابه تا شدن چیست
لغت نامه ها
1. [ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) خم شدن . دولا شدن : مثل فانوس تا شدن .

معنی ( تا شدن ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
حقیقت چیست جز یکتا شدن زود ,
فکندی تا شدند از اصل تو پاک ,
تا شدند آن قوم دیری درکشید ,