دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ترنم گری
مشاهده (ترنم گری) در کمانک، معنی و ترجمه ترنم گری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ترنم گری) کلمه و عبارات مشابه ترنم گری چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َ رَن ْ ن ُ گ َ ] (حامص مرکب ) آوازخوانی و سرودگویی و نغمه پردازی . (ناظم الاطباء). سرود کردن . (آنندراج ). ترنم کردن :
چکاوک ز حسن ترنم گری
ز منقار خود میستاند پری .
طغرا (از آنندراج ).

معنی ( ترنم گری ) در لغت نامه دهخدا